امروز یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰۲:۰۲

صنایع لاستیک سازی کیمیا صنعت

اردشیر زاهدی

Iran

اصفهان - اصفهان

فروشگاه:پل فلزی _ ابتدای خیابان دکتر بهشتی ، روبروی بانک ملی-پشت ایستگاه اتوبوس-صنایع لاستیک سازی کیمیا صنعت دفتر:پل فلزی-ابتدای خیابان دکتر بهشتی-جنب بانک ملی- مجتمع تجاری ملت-واحد 217

  • ۰۳۱ ۳۲۳۵۸۲۵۳

۳۲۳۴۰۹۳۲

۰۹۱۳۱۱۴۴۲۲۹

www.kimialastic.com

صنایع لاستیک سازی کیمیا صنعت